Route:

The archaeological and historical heritage of thanthondreeswarar temple


thanthondreeswarar temple _50x50_143330426611.jpg

thanthondreeswarar temple

 • Oddusuddan, Sri Lanka

Places Nearby

  • Thantrontreeswara...
  • Vairavar kovil
  • Athivairavar kovi...
  • Gnanavairavar kov...
  • thanthondreeswara...