Route:

The archaeological and historical heritage of Per Aru


Per Aru _50x50_1433299705P1010047.JPG

Per Aru

Sub Watershared Names:- 1.Per Aru 2.Karuwile Aru 3.Lower Per Aru

 • Mullaittivu, Sri Lanka

Places Nearby

  • Per Aru
   Per Aru
  • Pali Aru
   Pali Aru
  • Maruthaiplly Ara
  • Peramantal Ara
  • Mullaittivu Light House
   Mullaittivu Light...
  • Athivajiravar Kov...
  • Thiththakarai Amm...
  • Murukan Kovil
  • Gnanavairavar kov...
  • Amman kovil