Route:

The archaeological and historical heritage of Nallur Kandaswamy Kovil


Nallur Kandaswamy Kovil _50x50_143330426611.jpg

 • Nallur, Sri Lanka

Places Nearby

  • Nallur Kandaswamy Kovil
   Nallur Kandaswamy...
  • Kovilan Point Light House
   Kovilan Point Lig...
  • Nallur Kandaswamy Temple
   Nallur Kandaswamy...
  • Vannai Sri Kamaks...
  • Gnanavyravar Kovi...
  • Olludai Gnavairav...
  • Gnanavairavar kov...
  • Vairavar kovil
  • Kumarakoddam Gnan...
  • Srikamalambikaisa...
  • Sri Puveneswarar ...
  • Samundathevi Same...
  • Gnanavairavar kov...
  • Konamalai Vairava...
  • Sivasubramaniyar ...
  • Sri Gnanavairavar...
  • Sri Gnaneswarar K...
  • nallur Kailasanat...
  • Vilathikadu vaira...
  • Nagadipaya
   Nagadipaya