Route:

City » Aludeniya, Sri Lanka

Listing of historical places in Aludeniya, Sri Lanka


  • ALUDENIYA  RAJAMAHA   VIHARAYA - Udunuwara
    ALUDENIYA RAJAMAHA VIHARAYA - Udunuwara
    Aludeniya, Sri Lanka