Route:

City » Munamaldeniya, Sri Lanka

Listing of historical places in Munamaldeniya, Sri Lanka


  • Image
    Malwanegedara Sri Pushparama Purana Viharaya
    Munamaldeniya, Sri Lanka