Route:

City » Karaveddi, Sri Lanka

Listing of historical places in Karaveddi, Sri Lanka


 • Image
  Valambikai sametha vaitheeswara kovil
  Karaveddi, Sri Lanka   
 • Image
  Sakkalawathay gnanavairavar kovil
  Karaveddi, Sri Lanka   
 • Image
  Valliappar gnanavairavar kovil
  Karaveddi, Sri Lanka   
 • Image
  Arulmihu paththanai vairavar kovil
  Karaveddi, Sri Lanka   
 • Image
  Kilisiddy Gnanavairavar kovil
  Karaveddi, Sri Lanka   
 • Image
  Arulmihu Gnanavairavar kovil
  Karaveddi, Sri Lanka