Route:

Category » Anicut In Hambanthota

Listing of historical places tagged under Anicut In Hambanthota


  • Hatha gala Uda Amuna - Dhora Hathara Anicut
    Hatha gala Uda Amuna - Dhora Hathara Anicut
    Hambantota, Sri Lanka